Pre-stroke routine

Dit is een stappen plan waar ik de technische kant van de basis ga uitleggen, Al deze stappen zal ik nu afzonderlijk gaan behandelen, maar uiteindelijk moet het een geheel worden.         

Stap 1:         

Plan  ( De hoek bepalen en in lijn gaan staan, daarna instappen en een goede en stabiele houding aannemen).          

Stap 2:         

Richten                 

Stap 3:         

Instappen         

Stap 4:         

Aanleggen           

Stap 5:         

Mikken ( hand oog coördinatie, bewegen van stroke arm )           

Stap 6:         

Uitvoering ( backswing en follow through en lichaamscontrole )           

Plan         

1.   De lijn van de objectbal en de pocket bepalen    

2.   Daarna goed kijken wat het raakpunt is waar je de objectbal moet raken. 

3.   Als het raakpunt bepaalt is ga je in lijn staan met de stootbal en de objectbal en daarna goed instappen en een stabiele houding  aannemen.   

4.   Een goede stabiele houding is je linker been het dichts bij de tafel zetten. Je linkerbeen iets door laten buigen en laat je lichaam  voorover buigen en laat zodoende je kin zo dicht  mogelijk boven je keu komen, niet de keu  aanraken tijdens de stoot wat dan kan de stoot ook afgeweken worden.               

Het  belangrijkste is dat je te allen tijde een goede en stabiele houding aanneemt, het kan eigenlijk wel gebeuren dat deze iets aangepast moet worden omdat er een speler is die wat langer is of dat de stootbal op een aparte plaats ligt, zolang je houding maar in balans is en voor 100% je lichaam stil staat.  

Richten en Proefstoten             

In stap 1 heb je het raakpunt op de objectbal bepaald, hou nu dit raakpunt goed  in het vizier en blijf  daar op gefocust. Daarna ga je een aantal proefstoten maken, het te aantal te  maken proefstoten  kan per speler verschillend zijn maar het belangrijkste is dat er een bepaald ritme en  automatisme in komt. De proefstoot is je keu naar voren en naar achteren  halen zonder de stootbal te raken en deze beweging “alleen “ met je onderarm maken.            

Als  je met proefstoten bezig ben is het heel belangrijk dat je je ogen van het raakpunt op de stootbal naar het raakpunt op de objectbal laat gaan.Dit is heel belangrijk omdat je dan ten alle tijd gefocust bent op wat er gaat gebeuren.            

Pauze              

Dit is misschien wel het belangrijkste element in het maken van een goede stoot, de pauze houdt in dat je na het proefstoten de keu een seconde stil houdt vlak voor de  stootbal. Dit rustpunt kun je gebruiken om te controleren of het raakpunt die je bepaalt  hebt goed is. Als er toch nog enige twijfel ontstaat, kun je dit rustpunt ook gebruiken om de  stoot af te breken en opnieuw te beginnen.              

De Stoot ( backswing en follow through )           

Als je daadwerkelijk de stoot gaat maken is het belangrijk dat je een soepele  beweging maakt en iets wat je “ nooit “ moet doen is tijdens de stoot je houding of grip  aanpassen want dan is de kans groot dat je de pot mist. Daarom moet je alleen de stoot maken op moment  dat je  volledig geconcentreerd ben.              

Backswing          

Het belangrijkste bij de backswing is dat je je onderarm naar achteren haalt, en om het optimale resultaat hiermee te bereiken is door een rechte en soepele beweging te maken  Als je deze beweging maakt moet er geen pauze in zitten want elke verkeerde  beweging . Kan nadelige gevolgen hebben op het effect die je aan de stootbal wil geven.          

Follow through              

Nadat je je onderarm naar achteren heb gehaald, maak je een voorwaartse beweging om  ook daadwerkelijk de stoot te maken.Blijf wel goed naar het raakpunt kijken en stoot goed door  de bal  heen. Als dit wordt goed wordt uitgevoerd dan zal de keu ongeveer 15cm voorbij je brughand eindigen. Dit geheel heet nu “ follow through “.            

Lichaamscontrole               

Nadat je de door de bal heen hebt gestoten, blijf je in deze houding stil

Laat een reactie achter