3-Ball building Drill

Leg de ballen neer zoals is aangegeven in de diagram hierboven.Stoot vanuit hoofdspot tegen de 3 objectballen, neem daarna bal in hand en probeer in 1 beurt de 3 balllen weg te spelen. Als dat 2 maal achter elkaar lukt komt er een bal bij en doe je hetzelfde met 4 ballen. 

Op moment dat het 3 maal niet lukt gaat er een bal af en zou probeer je op te bouwen naar zoveel mogelijk ballen. 

Schrijf per poging op tot welke bal je bent bv, 

Poging 1: tot bal 4 

Poging 2: tot bal 5 

Poging 3: tot bal 6 

Poging 4: tot bal 5

Laat een reactie achter