Double shot

Leg de objectballen neer zoals is aangegeven in de diagram hierboven, pot met de witte stootbal de objectbal 1 twee maal achter elkaar. Als dat gelukt is wordt de witte stootbal verplaatst naar de volgende positie, de objectbal 1 blijft altijd op dezelfde positie liggen.Alle objectballen 2 t/m 11 geven de posities aan waar de witte stootbal gelegd moet worden en zijn denkbeeldig.

Laat een reactie achter